Kancelaria Doradztwa Podatkowego MJN – doradztwo podatkowe, outsourcing kadrowy i księgowy. główna. o nas. usługi. publikacje. referencje. nowości. partnerzy. kontakt.
Copyright © 2011 - MJN
o nas usługi publikacje nowości kariera partnerzy kontakt
Kancelaria Doradztwa Podatkowego MJN – doradztwo podatkowe, outsourcing kadrowy i księgowy. Polityka poufności.
Strona może korzystać z plików cookies
w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zakończone postępowania

Pobierz Adobe Reader

możesz zobaczyć dokument w .pdf

data

dokument

dotyczy


2014


2014-09-10

ILPB3/423-254/11/14-S-3/JG

Zakup usługi architektonicznej przez przedsiębiorstwo macierzyste w Niemczech – wystawienie faktury na jego oddział w Polsce z jednoczesnym obciążeniem niemieckiego

2014-09-10

ILPB3/423-254/11/14-S-2/JG

Zakup usługi architektonicznej przez przedsiębiorstwo macierzyste w Niemczech – wystawienie faktury na jego oddział w Polsce z jednoczesnym obciążeniem niemieckiego przedsiębiorstwa wykazaną w fakturze kwotą netto za pomocą noty obciążeniowej – ujęcie w podatku dochodowym od osób prawnych  – (zdarzenie przyszłe)

2014-04-30

II FSK 1295/12

Oddalenie skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 29.02.2012r (sygn. I SA/Po 888/11) - (stan faktyczny)

2014-04-30

II FSK 1294/12

Oddalenie skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 29.02.2012r (sygn. I SA/Po 887/11) – (zdarzenie przyszłe)

09-05-2014

2013 08 28 5000 1145

Posiadanie miejsca zamieszkania w Niemczech w rozumieniu przepisów niemieckiej ordynacji podatkowej przez osobę wykonującą usługi opieki wynajmującą pokój w mieszkaniu zamieszkiwanym przez kilka osób

31-01-2014

ILPB3/4240-49/13-6/BN

czynsz najmu samochodu jako koszt uzyskania przychodów dla najemcy (spółki z o.o.) w pełnej wysokości w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT


2013


20-09-2013

ILPB1/415-678/13-4/AP

Brak zakładu w rozumieniu umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14.05.2003r. w przypadku wykonywania na rzecz kontrahenta niemieckiego usług w udostępnionych przez niego na czas trwania umowy w tym celu pomieszczeniach

20-09-2013

ILPB1/415-677/13-4/AP

Brak zakładu w rozumieniu umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14.05.2003r. w przypadku wykonywania na rzecz kontrahenta niemieckiego usług w udostępnionych przez niego na czas trwania umowy w tym celu pomieszczeniach

26.06.2013

1401/PTV-II/4407-115/13/MZ

Ustalenie terminu oprocentowania od nieterminowego zwrotu podatku VAT dla przedsiębiorców zagranicznych – stosowanie art. 78a Ordynacji Podatkowej przez podmioty zagraniczne do dokonanego po upływie terminu ustawowego zwrotu podatku VAT

18.06.2013

1401/PTP-II/4407-250/12/MR

Zwrot podatku naliczonego wykazanego w fakturach zawierających błędny NIP / Wypłata odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu podatku VAT zgodnie z dyspozycją art.78a Ordynacji Podatkowej

30.04.2013

ILPB2/415-87/13-2/AJ

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania czynszu z tytułu najmu samochodu


2012


14.12.2012

ILPP4/443-403/12-4/EWW

Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług

2012-12-12

St III 2-2012110650000263

Brak obowiązku pobierania zaliczek na niemiecki podatek dochodowy od osób fizycznych przy oddelegowaniu pracowników z Polski do Niemiec w przypadku gdy okres ich pobytu w Niemczech podczas 12-miesięcznego okresu przekracza 183 dni

05.12.2012

IPPP3/443-911/12-2/IG

Podatek od towarów i usług – stałe miejsce prowadzenia działalności gosp., występowanie jako podatnik podatku od towarów i usług dla świadczonych dostaw towarów oraz uznania nabywanych usług księgowych w zakresie kadr i płac jako usług świadczonych na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce oraz uznania nabywania usług księgowych w zakresie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów VAT jako usług świadczonych na rzecz siedziby Spółki w Niemczech i miejsca świadczenia usług poza terytorium kraju

16.11.2012

I SA/Po 698/12

Brak obowiązku naliczania i pobierania zaliczek od wynagrodzeń wypłacanych oddelegowanemu do pracy w Niemczech pracownikowi na okres przekraczający 183 dni (art. 32 ust. 6 ustawy o PIT w poł. z art. 15 ust. 1 Umowy między Polską a Niemcami o unikaniu podwójnego opodatkowania)

16.11.2012

I SA/Po 696/12

Brak obowiązku odprowadzania podatku źródłowego przy wynajmie samochodów od spółek kapitałowych z siedzibą w Niemczech (art. 26 ust. 1  w poł z art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 2 ustawy o CIT)

16.11.2012

I SA/Po 695/12

Brak obowiązku odprowadzania podatku źródłowego przy wynajmie samochodów od spółek osobowych / przedsiębiorców indywidualnych z siedzibą /miejscem zamieszkania w Niemczech (art. 41 ust. 1 i 4 w poł. z  art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 2a ustawy o PIT)

21.08.2012

IPPB5/423-470/12-2/PS

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT

13.06.2012

IPPB1/415-271/12-2/KS

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego oraz opodatkowania należności wypłaconej spółce niemieckiej

13.06.2012

IPPB1/415-270/12-2/KS

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego oraz opodatkowania należności wypłaconej spółce niemieckiej

19.04.2012

ILPP4/443-43/12-2/ISN

Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług usługi tłumaczeń dokumentów

14.03.2012

I SA/Po 888/11

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przedmiotu opodatkowania (zdarzenie przyszłe) – Interpretacja indywidualna

14.03.2012

I SA/Po 887/11

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przedmiotu opodatkowania (stan faktyczny)– Interpretacja indywidualna

24.02.2012

1401/PTV-III/4407-54/11/AO

Podatek od towarów i usług  za okres od stycznia do grudnia 2007 i odmowa naliczenia i wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego dokonania zwrotu podatku od towarów i usług  za okres od stycznia do grudnia 2007

13.01.2012

III SA/Wa 2834/11

Podatek dochodowy od osób prawnych/przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi


2011


22.12.2011

1401/PTV-II/4407-78/11/AK

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2009

12.12.2011

III SA/Wa 2918/11

Podatek dochodowy od osób prawnych/przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego

12.12.2011

III SA/Wa 2917/11

Podatek dochodowy od osób prawnych/przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego

04.11.2011

1401/PTP-II/4407-61/11/KK

Naliczenie i wypłata odsetek z tytułu nieterminowego dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006

31.10.2011

III SA/Wa 525/11

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług za 2008

25.10.2011

1436/PP-1VII/2011/5051931/2117/Kr Em

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007

25.10.2011

IPPB4/415-581/11-4/SP

Podatek dochodowy od osób fizycznych/opodatkowanie wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie aktu powołania w polskiej spółce przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Hiszpanii

16.09.2011

1401/PTV-I/4407-28/11/AŁ

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006r.

12.09.2011

ILPP4/443-409/11-4/EWW

Podatek od towarów i usług/kwota podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej na oddział zagranicznego przedsiębiorcy

12.09.2011

ILPP4/443-409/11-5/EWW

Podatek od towarów i usług/kwota podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej na oddział zagranicznego przedsiębiorcy

16.08.2011

DI/100000/451/530/2011

Ustalenie, czy pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie aktu powołania jest tytułem do powstania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

24.06.2011

ILPB4/423-104/11-3/ŁM

Podatek dochodowy od osób prawnych/ opodatkowanie przychodu uzyskanego w wykonywanej na rzecz kontrahenta niemieckiego umowy

17.06.2011

1401/NU-III/051-192/11/BW

Podatek dochodowy od osób prawnych/koszty uzyskania przychodów, przychody

16.06.2011

ILPB3/423-142/11-2/KS

Podatek dochodowy od osób prawnych/koszty uzyskania przychodów, przychody

31.05.2011

IPPB3/423-187/11-2/GJ

Podatek dochodowy od osób prawnych/kary umowne

31.05.2011

IPPB3/423-188/11-2/GJ

Podatek dochodowy od osób prawnych/kary umowne

16.02.2011

ILPB4/423-305/10-3/ŁM

Podatek dochodowy od osób prawnych/obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego
w związku z  wypłatą należności za użytkowanie programów komputerowych

03.02.2011

1436/PP-1III/2011/4974479/178/PK

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006r.

03.02.2011

1401/NU-III/051-12/11/KW

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006r.

01.02.2011

ZP/4400-76/08

Umorzenie zobowiązania podatkowego
w podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2006

27.01.2011

1401/PPR/4407-96/10/11/MP/PTP

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007


2010


30.11.2010

1436/BZ/2010/5037576/5357/ AŁ

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007

05.10.2010

1401/LN-III/051-395/10/KW

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007

25.06.2010

III SA/Wa 412/10

Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług za 2006r.

01.06.2010

1436/BZ/2010/4975767/2849/ KP

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca 2006

01.04.2010

IPPP1-443-1337/09-4/BS

Podatek od towarów i usług /Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Niemiec na terytorium kraju oraz rozpoznanie odpłatnej dostawy towarów
na terytorium kraju

17.02.2010

1401/PPS/4407-110/09/BG

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007


2009


31.08.2009

1436/3BZ/2009/4976519/2029 /MaBr

Zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006

15.05.2009

ILPB3/423-161/09-4/DS

Podatek dochodowy od osób prawnych /rozliczanie
różnic kursowych


2007


20.11.2007

WPOiE/IV/BM/3116/135/1/07

Umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków