Kancelaria Doradztwa Podatkowego MJN – doradztwo podatkowe, outsourcing kadrowy i księgowy. główna. o nas. usługi. publikacje. referencje. nowości. partnerzy. kontakt.
Copyright © 2011 - MJN
o nas usługi publikacje nowości kariera partnerzy kontakt
Kancelaria Doradztwa Podatkowego MJN – doradztwo podatkowe, outsourcing kadrowy i księgowy. Polityka poufności.
Strona może korzystać z plików cookies
w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROGRAMÓW PARTNERSKICH

Oferta Kancelarii Doradztwa Podatkowego MJN skierowana jest do Przedsiębiorców, którzy realizują w swojej działalności programy partnerskie, premiowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu będącego osobą fizyczną stanowią „Przychody z innych źródeł”.  W związku z powyższym w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym wydano nagrodę, Organizator zobowiązany jest przesłać Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu PIT-8C, który Uczestnik powinien ująć w rocznym zeznaniu podatkowym

Posiadamy 7-letnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej programów partnerskich.


Nasza oferta:

Sporządzenie deklaracji PIT-8C

Kompleksowa obsługa administracyjna programów partnerskich


Gwarantujemy zachowanie bezwzględnej tajemnicy  w zakresie otrzymanych informacji. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., NR 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zapewniamy świadczenie usług z zachowaniem najwyższych standardów w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.


OFERUJEMY PAŃSTWU:

Kamila Bartkowiak

kbartkowiak@mjn.pl